MP 204

Anvendelse:
 • CIP/SIP
 • Køling
 • Afsaltning
 • Minedrift
 • Vask og rengøring
 • Temperaturstyring
 • Industrielle kedelanlæg
 • Opvarmning - Industri
 • Vandforsyning - Industri
 • Vandbehandling - Industri
 • Industrielt spildevand
 • Genanvendelse af vand
 • Drikkevandsbehandling
 • Indvinding af overfladevand
 • Vandforsyning
 • Stormflodssikring
 • Spildevandsbehandling
 • Spildevandstransport

MP 204 er en motorbeskyttelse, der beskytter motoren ved primært at måle motorstrømmen ved hjælp af en ægte RMS-måling. MP 204 frakobler kontaktoren, hvis strømmen fx overstiger den forudindstillede værdi. MP 204 kan bruges fristående eller integreret i fx Control DC.