Oxiperm

Anvendelse:
  • Vanddesinfektion - Erhvervsejendomme

OCD- og OCC-anlæg til generering og dosering af klordioxid.