Grundfos Remote Management

Anvendelse:
  • Spildevandsbehandling
  • Forsyning af grundvand til kunstvanding
  • Vanding af husdyrbesætning
  • Styretap til trykforøgning
  • Kunstvanding med overfladevand

Grundfos Remote Management er et internet-/GPRS-baseret overvågnings-, styrings- og rapporteringssystem til pumpeinstallationer. Få nem adgang til data og alarmer fra pumper, styringer, sensorer og måleapparater.