iGRID Building Measure Point

iGRID Building Measure Point (Bygningsmålepunkt) måler kontinuerligt fremløbs- og returtemperatur og -tryk i bygninger på udvalgte steder i fjernvarmenettet. Målte data kan tilgås online eller integreres direkte i SCADA (SRO) og kan bruges til optimering og styring af nettet.

Væsketemperatur
0 .. 105 °C