iGRID Pit Measure Point

iGRID Pit Measure Point (Brøndmålepunkt) måler kontinuerligt fremløbs- og returtemperatur og -tryk på udvalgte steder i fjernvarmenettet. Målte data kan tilgås online eller integreres direkte i SCADA (SRO) og kan bruges til optimering og styring af nettet. Denne løsning kræver ikke ekstern strømforsyning.

Væsketemperatur
0 .. 105 °C