iGRID

Med Grundfos iGRID-løsninger kan du driftsoptimere ledningsnettet ved bl.a. at inddele nettet i mindre zoner. Indenfor den enkelte zone sikrer iGRID optimal drift ved hjælp af standardiserede blandesløjfer i brønde, skabe eller på bundrammer samt styring via realtidsdata fra brøndmålepunkter og omløbsskabe.

Væsketemperatur
0 .. 105 °C