KPL

Anvendelse:
  • Drikkevandsbehandling
  • Stormflodssikring
  • Spildevandsbehandling
  • Kunstvanding med overfladevand

KPL propelpumpe med aksialt flow er konstrueret til stort flow ved lav løftehøjde.

Produktet er muligvis ikke til salg i dit land.