KWM

Anvendelse:
  • Drikkevandsbehandling
  • Stormflodssikring
  • Spildevandsbehandling
  • Kunstvanding med overfladevand

KWM mixed-flow-pumpen er konstrueret til stort flow ved middel løftehøjde.

Produktet er muligvis ikke til salg i dit land.