• Cirkulationspumper

MAGNA

Anvendelse:
  • Aircondition i erhvervsejendomme
  • Opvarmning - Erhvervsejendomme
  • Recirkulation af varmt brugsvand - Erhvervsejendomme
  • Fjernkøling
  • Fjernvarme
  • Recirkulationsanlæg til varmt brugsvand - Private husstande
  • Opvarmning - Private husstande
  • Køling
  • Opvarmning - Industri

Cirkulationspumper, elektronisk styret

p maks.
16 bar
Væsketemperatur
-10 .. 110 °C
Maks. løftehøjde
19 m
Maks. flow
81 m³/h