Conex DIA

Anvendelse:
  • Vanddesinfektion - Erhvervsejendomme
  • Drikkevandsbehandling
  • Spildevandsbehandling

Kontrolenheder for vandkvalitet, 1 eller 2 parametre