• Ettrinscentrifugal-blokpumper (tørløber, kort)

NBE

Anvendelse:
 • Aircondition i erhvervsejendomme
 • Opvarmning - Erhvervsejendomme
 • Recirkulation af varmt brugsvand - Erhvervsejendomme
 • Trykforøgning - Erhvervsejendomme
 • Fjernkøling
 • Fjernvarme
 • Produktion af biobrændsel
 • Køling
 • Afsaltning
 • Minedrift
 • Værktøjsforarbejdning
 • Mineafvanding
 • Vask og rengøring
 • Temperaturstyring
 • Industrielle kedelanlæg
 • Opvarmning - Industri
 • Drikkevandsbehandling
 • Kunstvanding
 • Vandforsyning
 • Spildevandsbehandling

Ettrins blokpumper iht. EN 733 med MGE motor

p maks.
16 bar
Væsketemperatur
-25 .. 120 °C
Maks. løftehøjde
162 m
Maks. flow
509 m³/h