• Ettrinscentrifugal-blokpumper (tørløber, kort)

NBG

Anvendelse:
 • Aircondition i erhvervsejendomme
 • Opvarmning - Erhvervsejendomme
 • Recirkulation af varmt brugsvand - Erhvervsejendomme
 • Trykforøgning - Erhvervsejendomme
 • Fjernvarme
 • Køling
 • Afsaltning
 • Minedrift
 • Mineafvanding
 • Vask og rengøring
 • Temperaturstyring
 • Industrielle kedelanlæg
 • Opvarmning - Industri
 • Kunstvanding
 • Vandforsyning

Tørløberpumper iht. ISO 2858

p maks.
25 bar
Væsketemperatur
-25 .. 140 °C
Maks. løftehøjde
70 m
Maks. flow
1500 m³/h