• Ettrinscentrifugal-blokpumper (tørløber, lang)

NK

Anvendelse:
 • Aircondition i erhvervsejendomme
 • Opvarmning - Erhvervsejendomme
 • Recirkulation af varmt brugsvand - Erhvervsejendomme
 • Trykforøgning - Erhvervsejendomme
 • Fjernkøling
 • Fjernvarme
 • Flaskevask
 • CIP/SIP
 • Køling
 • Afsaltning
 • Minedrift
 • Værktøjsforarbejdning
 • Mineafvanding
 • Filtrering
 • Temperaturstyring
 • Industrielle kedelanlæg
 • Brandbekæmpelse - Industri
 • Opvarmning - Industri
 • Vandforsyning - Industri
 • Drikkevandsbehandling
 • Kunstvanding
 • Indvinding af overfladevand
 • Vandforsyning
 • Spildevandsbehandling

Standard pumper iht. EN 733

p maks.
16 bar
Væsketemperatur
-25 .. 120 °C
Maks. løftehøjde
175 m
Maks. flow
942 m³/h