• Ettrinscentrifugal-blokpumper (tørløber, lang)

NK uden kobling og motor

Anvendelse:
 • Aircondition i erhvervsejendomme
 • Opvarmning - Erhvervsejendomme
 • Recirkulation af varmt brugsvand - Erhvervsejendomme
 • Trykforøgning - Erhvervsejendomme
 • Fjernkøling
 • Fjernvarme
 • Værktøjsforarbejdning
 • Process liquids transfer
 • Køling
 • Opvarmning - Industri
 • Afsaltning
 • Industriel procesvandbehandling
 • Vandforsyning - Industri
 • Drikkevandsbehandling
 • Kunstvanding
 • Indvinding af overfladevand
 • Vandforsyning
 • Spildevandsbehandling

Pumper uden kobling og motor i henhold til EN 733

p maks.
16 bar
Væsketemperatur
-25 .. 140 °C
Maks. løftehøjde
233 m
Maks. flow
498 m³/h