• Ettrinscentrifugal-blokpumper (tørløber, lang)

NKG

Anvendelse:
 • Aircondition i erhvervsejendomme
 • Opvarmning - Erhvervsejendomme
 • Trykforøgning - Erhvervsejendomme
 • Fjernvarme
 • Køling
 • Afsaltning
 • Minedrift
 • Mineafvanding
 • Temperaturstyring
 • Industrielle kedelanlæg
 • Opvarmning - Industri
 • Kunstvanding
 • Indvinding af overfladevand
 • Vandforsyning

Normpumper iht. ISO 2858

Produktet er muligvis ikke til salg i dit land.