Fjernbetjeninger

Anvendelse:
 • Forsyning af grundvand til kunstvanding
 • Vanding af husdyrbesætning
 • Kunstvanding med overfladevand
 • Grundvandsindtag - Private husstande
 • Drikkevandsbehandling
 • Stormflodssikring
 • Grundvandsindtag
 • Soldrevne vandpumpeløsninger
 • Indvinding af overfladevand
 • Vandforsyning
 • Spildevandsbehandling
 • Spildevandstransport

Grundfos fjernbetjeninger bruges til installation, dataovervågning, fejlinformation og konfiguration af Grundfos pumper og systemer, via radio eller IR-forbindelser.