Uno og Duo pumpeanlæg

Unolift og Duolift er enkelt- og dobbeltpumpeanlæg, som er velegnede til opsamling og pumpning af spildevand fra kældre, der ikke kan ledes direkte ud i kloakken på grund af manglende naturligt fald.

Produktet er muligvis ikke til salg i dit land.