Uno-/Duolift tanks

Unolift- og Duolift-beholdere er opsamlingsbeholdere til løftestationer med enkelt- eller dobbeltpumpeanlæg, som er velegnede til opsamling og bortledning af spildevand fra kældre under kloakniveau.

Produktet er muligvis ikke til salg i dit land.