Uno-/Duolift tanks

Spildevandssamlingstanke til løftestationer med et eller to pumpesystemer. Egnet til opsamling og fjernelse af spildevand indvendige fra bygninger, dvs. kældre / kældre under kloakniveau (note: ikke beregnet til trafikbelastninger).

Produktet er muligvis ikke til salg i dit land.