Unolift systems

Unolift er en løftestation med én pumpe, som er velegnet til opsamling og bortledning af spildevand fra kældre under kloakniveau. Den leveres med rør til samling på stedet.

Produktet er muligvis ikke til salg i dit land.