• Cirkulationspumper

UPD, UPSD

Anvendelse:
  • Opvarmning - Erhvervsejendomme
  • Recirkulationsanlæg til varmt brugsvand - Private husstande

Centrifugalpumper i dobbeltpumpeudførelse

Produktet er muligvis ikke til salg i dit land.