• Cirkulationspumper

UPS (B)

Anvendelse:
  • Aircondition i erhvervsejendomme
  • Opvarmning - Erhvervsejendomme
  • Recirkulation af varmt brugsvand - Erhvervsejendomme
  • Fjernkøling
  • Fjernvarme
  • Opvarmning - Private husstande
  • Køling
  • Industrielle kedelanlæg
  • Opvarmning - Industri

Brugsvandspumper

p maks.
10 bar
Væsketemperatur
-10 .. 120 °C
Maks. løftehøjde
9 m
Maks. flow
19 m³/h