Kaevanduste kuivendamine

Grundfosi pinna- ja uputatavad kuivenduspumbad tagavad süvendite tugeva ja töökindla tühjendamise ning kaevanduste pealevoolude ja tunnelite kuivendamise, kindlustades nii tegevuse kestmise.