Suurveeohjeldus

Grundfos pakub täielikke üleujutustõrje süsteeme, et kaitsta linna- ja maapiirkondi, taristut ja suuri linnu üleujutuste eest. Meie innovatiivsed lahendused vastavad suure vooluhulga ja väikese tõstekõrgusega nõuetele üleujutuspumplates või lüüsiväravates.

Mõõtmestamine