Kogukondlik veevarustus

Töökindlad, kestlikud ja vähese riskiga kogukonna veesüsteemid allikast kraanini, sh veevarude haldamise ja tasukogumissüsteemid väikese sissetulekuga kaugetele ja mitteformaalsetele linnaasundustele arengumaades.