Grundfos Remote Management

Sobilik:
  • Reoveekäitlus
  • Põllumajanduslik põhjavesi
  • Livestock watering
  • Pöördtelg
  • Põllumajanduslik pinnavesi

Grundfos Remote Management on interneti/GPRS-põhine seire, juhtimis- ja aruandesüsteem pumbapaigaldistele. Saate lihtsa juurdepääsu pumpadelt, kontrolleritelt, anduritelt ja mõõturitelt tulevatele andmetele ja häiretele.