KWM

Sobilik:
  • Joogivee käitlus
  • Suurveeohjeldus
  • Reoveekäitlus
  • Põllumajanduslik pinnavesi

KPL segavoolupump on konstrueeritud suure vooluhulga jaoks keskmisel tõstekõrgusel.

The product may not be for sale in your country