PM Rain

Grundfosi survehaldaja Rain on ühendusseade, mis võimaldab kasutada kogutud vihmavett, kasutades varuks peamist veevõrku.

The product may not be for sale in your country