Pohjavedenotto asuintaloissa

Pohjavesi on elintärkeää vesihuollon kannalta. Luotettava ja laadukasta vettä tuottava vesihuolto on erityisesti tärkeää omakotiasujille ja mökkeilijöille, joilla on veden lähteenä pohjavesikaivo

Mitoita