Kunnallinen jätevesi

Jäteveden keruussa, siirrossa ja puhdistuksessa luotettavuus on kaikki kaikessa. Grundfosin optimoidut tuotteet ja ratkaisut jäteveden siirtoon, tulvasuojaukseen ja jätevedenpuhdistamolle ovat luotettavia, modulaarisia ja energiatehokkaita.