Jäteveden siirto

Jätevesipumppaamoille ja -verkostoihin tarvitaan luotettavat ja optimoidut ratkaisut. Parempi järjestelmän suunnittelu esim. virtausmallinnuksen (CFD) avulla, auttaa ehkäisemään virtausongelmat jo ennalta, vähentää käyttökatkoksia ja minimoi riskit.

Mitoita