Jätevedenpuhdistus

Jätevedenpuhdistuksessa optimaalisten ja tehokkaiden prosessien ylläpitäminen mekaanisissa, biologisissa ja kemiallisissa puhdistusvaiheissa on avainasemassa. Kokonaistoimittajana Grundfos auttaa varmistamaan, että virtaama pysyy vakaana läpi koko prosessin, eikä laitoksen kapasiteetti ylity missään vaiheessa.