Kunnallinen vesihuolto

Raakavedenotosta puhdistusprosessiin ja siitä edelleen jakeluverkoston kautta kuluttajille – vesihuoltojärjestelmän on toimittava kokonaisuutena. Grundfos varmistaa, että pumput, ohjaus, annostelu- ja desinfiointiratkaisut sekä paineen hallinta toimivat yhdessä, mikä takaa optimaalisen veden- ja energiankäytön tehokkuuden.