Kunnallinen vesihuolto

Luotettavat, kestävän kehityksen mukaiset ja vähäriskiset yhdyskuntien vesijärjestelmät vedenlähteestä hanaan asti, mukaan lukien vesihallinto ja maksujen keruujärjestelmät matalan tulotason syrjäisiä tai järjestäytymättömiä asuinalueita varten kehitysmaissa.