Juomaveden käsittely

Juomavedenkäsittely on tarkasti valvottua toimintaa. Monimutkaiset vedenkäsittelyn projektit vaativat konsultointia suunnittelusta kustannusarvioon, käyttöönottoon ja kunnossapitoon. Näin varmistetaan, että koko vedenkäsittelyprosessi täyttää paikalliset määräykset ja säädökset.