Pintavedenotto

Pintavedenottamoihin tarvitaan kustannustehokas, luotettava ja energiapihi raakaveden pumppausratkaisu. Grundfos on joki-, järvi- ja merivedenottamoihin tarkoitettujen pumppujen sekä valvonta- ja ohjausjärjestelmien kokonaistoimittaja.

Mitoita