Ohjaus

Soveltuu:
 • CIP/SIP
 • Jäähdytys
 • Suolanpoisto
 • Malmien liuotus
 • Pesu ja puhdistus
 • Lämpötilan säätö
 • Teollisuuden kattilajärjestelmät
 • Teollisuuden lämmitys
 • Teollisuuden vedenjakelu
 • Teollisuuden vedenkäsittely
 • Teollisuuden jätevesi
 • Veden kierrätys
 • Juomaveden käsittely
 • Pintavedenotto
 • Vedenjakelu
 • Tulvasuojaus
 • Jätevedenpuhdistus
 • Jäteveden siirto

Pumppujen ohjausyksiköt