Demand driven distribution

Monissa jakeluverkoissa kamppaillaan liiallisen vesihävikin, korkeiden käyttökustannusten ja suuren energiankulutuksen kanssa. Demand Driven Distribution on ainutlaatuinen paineenhallintajärjestelmä järjestelmän paineensäätöä varten. Vesivuotojen valvontaan käytettäessä tuloksena on minimoitu vesihävikki, pienempi energiankulutus ja käyttökustannusten minimointi loppukäyttäjien mukavuutta vaarantamatta.