• Päästä imevä yksijaksoinen pitkällä kytkimellä

NK

Soveltuu:
 • Liikerakennusten ilmastointi
 • Liikerakennusten lämmitys
 • Liikerakennusten lämpimän käyttöveden kierto
 • Liikerakennusten paineenkorotus
 • Kaukojäähdytys
 • Kaukolämpö
 • Pullojen pesu
 • CIP/SIP
 • Jäähdytys
 • Suolanpoisto
 • Malmien liuotus
 • Koneistus
 • Kaivoksen vedenpoisto
 • Suodatus
 • Lämpötilan säätö
 • Teollisuuden kattilajärjestelmät
 • Teollisuuden palontorjuntaratkaisut
 • Teollisuuden lämmitys
 • Teollisuuden vedenjakelu
 • Juomaveden käsittely
 • Kastelu
 • Pintavedenotto
 • Vedenjakelu
 • Jätevedenpuhdistus

Normipumput EN 733 mukaan

p maks.
16 bar
Nesteen lämpötila
-25 .. 120 °C
Suurin virtaama
1206 m³/h
Suurin nostokorkeus
177 m