Remote controls

Soveltuu:
 • Pohjaveden syöttö kasteluun
 • Eläinten juomavesi
 • Kastelu pintavedellä ja veden siirto
 • Pohjavedenotto asuintaloissa
 • Juomaveden käsittely
 • Tulvasuojaus
 • Pohjavedenotto
 • Aurinkoenergiaratkaisut
 • Pintavedenotto
 • Vedenjakelu
 • Jätevedenpuhdistus
 • Jäteveden siirto

Grundfos remote controls used for installation, data monitoring, fault information and configuration of Grundfos pumps and systems, by radio or IR connections.