Float switches

Pintavipat pinnankorkeuden säätöön/valvontaan säiliöissä, pumppaamoissa tai vastaavissa sovelluksissa.

Tuotetta ei ehkä ole myynnissä maassasi