Uno- ja Duo-pumppaamot

Unolift ja Duolift ovat yhden ja kahden pumpun järjestelmiä jäteveden pumppaamiseen kellareista, joissa jäteveden johtaminen rakennuksen viemäriverkkoon tai painovoimaisesti viettoviemäriin ei ole muuten mahdollista.

Nesteen lämpötila
0 .. 40 °C