Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων

Τα εμπορικά κτήρια έχουν πολύ διαφορετικές απαιτήσεις αναφορικά με τη μεταφορά των ακάθαρτων υδάτων. Η Grundfos προμηθεύει αντλίες ακάθαρτων υδάτων και μονάδες ανύψωσης που εξασφαλίζουν αξιοπιστία και ασφάλεια ανώτατου επιπέδου και παράλληλα υψηλή απόδοση.

Διαστ. Εφαρμογής