Έκπυλησ φιαλών

Built to endure high pressure, high temperatures and aggressive chemicals, Grundfos multi-stage end-suction pumps cover your bottle washing needs, such as high pressures for spray nozzles and correct dosing of disinfectants.

Προϊόντα και υπηρεσίες

Η Grundfos προσφέρει μία ποικιλία υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί για να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επένδυση που έχετε κάνει στην αντλία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.