Έκπλυση και καθαρισμός

Wash and clean tasks can be demanding due to aggressive detergents and high temperatures. Grundfos supplies compact and reliable pumps for a range of specialist wash and clean applications.

Διαστ. Εφαρμογής