Δημοτικά ακάθαρτα ύδατα

Αντλίες και συστήματα ελέγχου αντλίας για επεξεργασία νερού, καθαρισμό και απομάκρυνση ακάθαρτων υδάτων μεταξύ αποβλήτων, αποστράγγιση και εφαρμογές λυμάτων