Πρόσθετος εξοπλισμός, Ακάθαρτα ύδατα

Βρείτε πρόσθετο εξοπλισμό που ταιριάζει τέλεια με τη λύση άντλησης ακάθαρτων υδάτων σας, για να μειώσετε το χρόνο διακοπής της λειτουργίας και να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των ακάθαρτων υδάτων.