Αντλίες ψηφιακής δοσομέτρησης

Οι έξυπνες δοσομετρικές αντλίες είναι η ιδανική λύση για οποιοδήποτε είδος περίπλοκης δοσομέτρησης σε λιγότερο διαβρωτικά περιβάλλοντα. Προσφέροντας ένα υψηλό επίπεδο ακρίβειας, οι ψηφιακές αντλίες δοσομέτρησης δεν μειώνουν μόνο τα χημικά απόβλητα, αλλά και το λογαριασμό του ηλεκτρικού.