Σταθμός ανύψωσης

Οι έτοιμες προς εγκατάσταση μονάδες ανύψωσης της Grundfos εξασφαλίζουν αποτελεσματική και αξιόπιστη απομάκρυνση των ακάθαρτων υδάτων από το σταθμό άντλησης ακάθαρτων υδάτων των κτηρίων.