Μονάδες διαχείρισης πίεσης

Μία μονάδα διαχείρισης πίεσης της Grundfos είναι ουσιαστικά ένας ελεγκτής πίεσης αντλίας που έχει σχεδιαστεί ώστε να ελέγχει την αντλία σας. Η μονάδα Pressure Manager διατίθεται σε δύο μοντέλα: βασική ευελιξία και ολοκληρωμένος έλεγχος εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι ανάγκες σας αναφορικά με την πίεση θα είναι πάντα αποτελεσματικά καλυμμένες.