Αντλίες με κλειστό περίβλημα

Οι αντλίες με κλειστό περίβλημα είναι συμπαγείς, διαθέτουν εύκολη εγκατάσταση, είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και έχουν κινητήρες που είναι έγκλειστοι σε ένα χιτώνιο πίεσης, το οποίο στεγανοποιεί ερμητικά και προστατεύει τόσο τη μονάδα του κινητήρα όσο και εξασφαλίζει μικρές απαιτήσεις συντήρησης και χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία. Είναι κατάλληλες για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών που περιλαμβάνει την παροχή οικιακού νερού χρήσης.

Διαστ. Κατηγορίας